Skip to content

R-Filter blog

Tekintsen bele híreinkbe
és innovációs újdonságainkba!

UV-ózongenerátorok hulladéktárolók szagtalanításához

Untitled 1

1.sz. ábra

A szeméttároló helyiségek, a hulladékszétválasztó helyiségek, az újrahasznosító helyiségek és a helyi hulladékgyűjtő helyiségek a keletkező szagok miatt gyakran igen zavaró hatást fejtenek ki a környezetükre. R-FILTER UV-ózongenerátoraink hatékonyan csökkentik a nem kívánt szagokat a sorolt helyiségekben. A szemétszagok, baktériumok és mikroorganizmusok lebomlanak és megszűnnek létezni a germicid hatású (254 nm) és az ózont termelő (185 nm) UV fény hatására.

UV-ózongenerárorainkkal három féle módon is eljárhatunk a hulladéktárolók szagtalanítása során.

1., A tárolón belül folyik a kezelés (1.sz. ábra)

Az ózonnak élesen szúrós és klórszerű szaga van. Oxidáló hatása a légutat erősen irritálja. A megengedett munkahelyi ózonterhelési határértékek nemzetközi összehasonlításban:

0,1 ppm (0,2 mg/m³) 8 órás munkanapra

Ha az ózonkoncentrációt érzékelő sensort az adott országban megszabott határérték alatti szint érzékelésére állítjuk be, akkor sosem fogjuk meghaladni a megengedett határértéket. A beállított szint elérésekor a készülék ózont termelő lámpái mindig kikapcsolnak, míg a germicid lámpák továbbra is működésben maradnak és folyamatosan végzik a levegő fertőtlenítését. Miután a hulladéktárolókban por is, szennyeződés is van, és a levegőt visszaengedjük a tárolóba, így azt a készüléken belül az UV lámpák előtt egy durva, majd egy finom szűrővel szűrni kell.

2., A tárolóból elszívott levegőben folyik a kezelés (2.sz. ábra)

Untitled 2

2.sz. ábra

A tárolóból az épület elszívó rendszerén távozó levegő légcsatornájába kerül beépítésre az ózongenerátorunk (UVS-M), azaz a távozó levegőt kezeljük. A szomszédok és a környezet mentesül a szagterheléstől. Kezelés alatt be szabad lépni a tárolóba, hiszen az elszívott levegő kerül kezelésre.

3., A tárolón belül folyik a kezelés Egy mobil ózongenerátort (UVO) viszünk be a tárolóba és a tárolót lezárjuk a kezelés időtartamára (3.sz. ábra).

Untitled 3

3.sz. ábra

A kezelendő helyiségre alkalmazott ózonmennyiség bevitelét követően, az időzített kezelési folyamat végeztét követően, az ózontermelő lámpák automatikusan kikapcsolnak, csak a ventilátorok maradnak üzemben a kezelésben fel nem használódott maradék ózonmennyiség lebontásának elősegítése érdekében. Az alkalmazott VUV-lámpák sugárzási tartománya nem csak ózontermelést tesz lehetővé, hanem 254 nm-en is sugározva, erőteljes germicid, azaz fertőtlenítő, baktériumölő hatást is kifejtenek.  A szükséges ózon mennyisége két tényezőtől függ: a helyiség méretétől és a kezelendő hulladék típusától. Olyan gáz, amely eljuthat a helyiség minden sarkába, szagtalanítja és fertőtleníti az egész helyiséget. Az ózonkezelés alatt a tárolóba nem szabad belépni, mivel az ózon káros a légutakra. Ózon biztonsági adatlap tájékoztat a biztonsági és elsősegély-nyújtási intézkedésekről. Kezelést követően az esetleges maradék ózon a megengedett határértékekre való tekintettel ózonmérővel ellenőrizendő és a tárolót alaposan át kell szellőztetni.

MSZ EN ISO 9001:2015 and MSZ EN ISO 14001:2015 certified

Megosztás

További blog bejegyzéseink

Zsír- és szagtalanítás ózonnal a nagykonyhákban

Az ózon (O₃) a természetben oxigénből (O₂) jön létre, a mi készülékeinkben is ebből keletkezik 185 nm-es UV-fény segítségével. Fotolízis hatására a levegő kétatomos oxigén molekulájából egyatomos (naszcensz) oxigének jönnek

Ózonnal a Beteg Épület Szindróma ellen

A Beteg Épület Szindróma, angolul Sick Building Syndrome (SBS), egy olyan kifejezés, amely egy olyan tünetegyüttest jelöl, amikor egy adott zárt térben tartózkodó emberek a rossz levegőminőség miatt, különböző egészségügyi

Vegye fel velünk a kapcsolatot

hu_HUHU